สมัครงาน

 

น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม - ภาคใต้ตอนล่าง **ด่วนมาก**

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

 

เงินเดือน : 18,000+ บาท

 

รายละเอียดงาน

1.ขายสินค้าน้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่นให้แก่กลุ่มลูกค้าที่ได้รับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและโรงงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

2.เขตพื้นที่รับผิดชอบ : ภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, ตรัง, สตูล, สงขลา, พัทลุง

3.รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า

4.สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง

5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ไม่จำกัดเพศ อายุ 23-35 ปี

2.วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

3.มีประสบการณ์ในการขายอย่างน้อย 1 ปี

4.มีทักษะการขายและเจรจาต่อรอง

5.มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน มีทัศนคติที่ดีต่อการขาย

6.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

7.สามารถทำงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

8.สามารถขับรถได้อย่างคล่องเเคล่ว มีใบอนุญาตขับขี่อย่างถูกต้อง และต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวในการทำงาน

 

สถานที่ปฎิบัติงาน : ภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, ตรัง, สตูล, สงขลา, พัทลุง

 

จังหวัด : ภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, ตรัง, สตูล, สงขลา, พัทลุง

 

 สมัครงาน

วิศวกรสารหล่อลื่นอุตสาหกรรม (DLE)

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

 

เงินเดือน : 20,000+ บาท

 

รายละเอียดงาน

1.แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม

2.ให้คำปรึกษา หรือ ฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจหลักการหล่อลื่น และการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

3.ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ หาข้อมูล ดูแลแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพงานผลิตของลูกค้าทั้งเก่าเเละใหม่ได้อย่างมีหลักการเเละมีประสิทธิภาพ

4.ทำหน้าที่สนับสนุน-ประสานงานงานด้านคุณภาพทางวิศวกรรมแก่ฝ่ายขายและฝ่ายบริการลูกค้า ตลอดจนลูกค้าของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความพึงพอใจสูงสุด

5.ขายสินค้าน้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่นให้แก่กลุ่มลูกค้าที่ได้รับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและโรงงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

6.เขตพื้นที่รับผิดชอบ : ภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, ตรัง, สตูล, สงขลา, พัทลุง

7.รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า

8.สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง

9.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ไม่จำกัดเพศ อายุ 23-35 ปี

2.วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

3.มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

4.มีทักษะการนำเสนอ การฝึกอบรมเเละทักษะการขายในตัวเอง

5.มีใจรักในงานบริการหลังการขาย และรับเเรงกดดันในการทำงานได้ดี

6.มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน มีทัศนคติที่ดีต่อการขาย

7.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ MS Powerpoint, Word, Excel, Internet และ E-mail 

8.สามารถขับรถได้อย่างคล่องเเคล่ว มีใบอนุญาตขับขี่อย่างถูกต้อง และต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวในการทำงาน

9.มีประสบการณ์งานขายเเละบริการ จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

 

สถานที่ปฎิบัติงาน : ภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, ตรัง, สตูล, สงขลา, พัทลุง

 

จังหวัด : ภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, ตรัง, สตูล, สงขลา, พัทลุง

 

 สมัครงาน

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น - ภูเก็ต พังงา ระนอง

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

 

เงินเดือน : 18,000+ บาท

 

รายละเอียดงาน

1.ขายสินค้าน้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่นให้แก่กลุ่มลูกค้าที่ได้รับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นกลุ่มร้านอะไหล่ อู่ซ่อมรถ และศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
2.เขตพื้นที่รับผิดชอบ : จังหวัดภูเก็ต, พังงา
3.รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า
4.สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง
5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ไม่จำกัดเพศ อายุประมาณ 23-35 ปี

2.วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

3.มีทักษะการขายและเจรจาต่อรอง

4.มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน มีทัศนคติที่ดีต่อการขาย

5.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

6.สามารถทำงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

7.สามารถขับรถได้อย่างคล่องแคล่ว มีใบอนุญาตขับขี่อย่างถูกต้อง และต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวในการทำงาน

8.มีประสบการณ์งานขายและบริการ จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

 

สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดภูเก็ต, ระนอง, พังงา

 

จังหวัด : จังหวัดภูเก็ต, ระนอง, พังงา

 

 สมัครงาน


10 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 6053 ครั้ง

Engine by shopup.com