การบริการ

1.การให้บริการด้านเทคนิคทางวิศวกรรม

 • Lube Survey บริการสำรวจโรงงานการผลิต และให้คำแนะนำการใข้น้ำมันหล่อลื่นที่ถูกต้อง
 • สนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กล้องถ่ายภาพความร้อน Thermal Imager, Mobile filter
 • บริการวิเคราะห์สภาพน้ำมันหล่อลื่น
 • บริการวิเคราะห์เชิงลึก (LTS Lab)

หากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อถามได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ : 082-6671031 หรือ 093-5769892

2. การ อบรม สัมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น

 • Fleet Clinic จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับผู้ประกอบการขนส่งเพื่อการพาณิชย์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า
 • Inhouse Traing จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น และแนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นให้เหมาะสมกับเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรม ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง
 • สัมมนา อู่ ฟลีท ร้านค้า ( IW, Fleet, Retail Seminar) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นสำหรับผู้ประกอบการอู่ ฟลีท ร้านค้า โดยทีมงานวิศวกรน้ำมันหล่อลื่น และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงการจัดกิจกรรมด่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกกัน

หากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อถามได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ : 082-6671031 หรือ 093-5769892

3.การวิเคราะห์สภาพน้ำมันหล่อลื่น

การวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นที่หน้างาน (On Site Test Kit) เป็นการตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่น ณ สถานประกอบการของลูกค้า โดยใช้อุปกรณ์การตรวจวัดน้ำมันหล่อลื่นเบื้องต้น (On Site Test Kit) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการวางแผนการซ่อมบำรุง

หากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อถามได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ : 082-6671031 หรือ 093-5769892

4.การวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นผ่านห้องปฏิบัติการ

เป็นการวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว (Used Oil Analysis) เป็นการทดสอบทางวิทยาศาสตร์เพื่อประเมินคุณภาพของน้ำมัน และสภาวะการทำงานของเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์

หากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อถามได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ : 082-6671031 หรือ 093-5769892

5.การจัดทำรายงานสรุปคุณประโยชน์

เป็นการจัดทำรายงานเพื่อสรุปถึงประสิทธิภาพและคุณประโยชน์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าได้รับ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นโมบิล และสามารถช่วยลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตลอดทั้งปีได้

หากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อถามได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ : 082-6671031 หรือ 093-5769892

6.การให้บริการระบบ PSPP - PM App

 ระบบ PSPP - PM App

 • ลดความกังวลใจของเจ้าของธุรกิจในเรื่องของแผนการซ่อมบำรุงโดยทางบริษัทฯ เป็นที่ปรึกษา ในการวางแผนการซ่อมบำรุงและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
 • มีแผนการซ่อมบำรุงอย่างเป็นระบบ มีระบบในการแจ้งเตือนเมื่อถึงระยะการซ่อมบำรุง, ประวัติการซ่อมบำรุงย้อนหลัง และรายงานการซ่อมบำรุงล่วงหน้า
 • ลดอัตราการ Break Down (ชำรุด) นอกแผนการซ่อมบำรุงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายของเครื่องจักร และสูญเสียรายได้จากความเสียหายนี้
 • ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม เนื่องจาก รถของลูกค้าจะถูกซ่อมบำรุงตามระยะทางและระยะเวลาที่เหมาะสม ด้วยน้ำมันหล่อลื่นสูตรที่เหมาะสมที่สุด
 • สามารถใช้รถหรือเครื่องจักรได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น และก่อให้เกิด Productivity (กำลังการผลิต) ที่สูงขึ้น

หากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อถามได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ : 082-6671031 หรือ 093-5769892


26 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 8837 ครั้ง

Engine by shopup.com