ข้อมูลบริษัท

 

ประวัติ บริษัท พี.เอสพีพี ระนอง จำกัด

 

       บริษัท พี.เอสพีพี ระนอง จำกัดเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ในนามของ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอสพีพี ระนอง”โดย  คุณนิพนธ์ ยินดีอนันต์ ซึ่งเปิดเป็นบริษัทค้าส่งและค้าปลีก ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นยี่ห้อเอสโซ่ โมบิล และ แบตเตอรี่  ยี่ห้อ  GS Battery โดยมุ่งเน้นการส่งออกไปยัง ประเทศพม่า ซึ่งเป็นจุดกระจายสินค้าไปยังประเทศจีน  และ  ประเทศแถบตะวันออก ไปจนถึงประเทศอินเดีย บังคลาเทศ และ ในจังหวัดระนองโดยมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่เลขที่ 119 ถนนท่าเมือง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 

 

     

        ด้วยศักยภาพ และการเจริญเติบโตของทั้งยอดการขาย และองค์กรทางบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งห้างฯ ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ น้ำมันหล่อลื่น โมบิลอย่างเป็นทางการ โดยมีเขตพื้นที่รับผิดชอบคือ 14 จังหวัดภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงจังหวัดนราธิวาสและเพื่อเป็นการรอรับงานทางด้านการขาย และ การบริการลูกค้าทางห้างฯได้เปิดสำนักงานเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา  คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

       และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2555 ทางห้างได้เปลี่ยนสถานะจาก  “ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอสพีพี ระนอง”   เป็น “บริษัท พี.เอสพีพี ระนอง จำกัด” เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555

       การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2562 เมื่อบริษัทได้ตั้งเป้าหมายที่จะขยายตลาดให้กว้างมากขึ้น จึงมีนโยบายที่จะจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นหลากหลายแบรนด์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ Valvoline, Mobil, Total และ elf เป็นต้น โดยมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมการใช้งานในทุกๆด้าน อาทิ ผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล, ผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์เพื่อการพาณิชย์, ผลิตภัณฑ์สำหรับรถจักรยานยนต์ และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

 

วิสัยทัศน์

       บริษัท พี.เอสพีพี ระนอง จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจระดับมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นการบริหารงานทั้งในส่วนของแผนงาน องค์กรฯ และ การบริการที่ดีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับทางธุรกิจและพันธมิตร

 

 

พันธกิจ

 • พันธกิจต่อเป้าหมายการดำเนินงาน : ดำเนินธุรกิจให้เกิดผลกำไรและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งตั้งอยู่บนการดำเนินงานอย่างโปร่งใส โดยยึดหลักด้านคุณธรรม ความจริงใจ และความซื่อสัตย์
 • พันธกิจต่อลูกค้า : สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าผ่านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงระดับมาตรฐานสากล
 • พันธกิจต่อคู่ค้า : ดำเนินธุรกิจร่วมกันโดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
 • พันธกิจต่อพนักงาน : มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างโอกาสความก้าวหน้า และให้สวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน

 

 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 • 2015 Award : Best Business & Sale Improvement
  รางวัลแผนพัฒนาธุรกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร และ พัฒนายอดขายดีที่สุด
 • 2015 Award : CVL Top Performance
  รางวัลยอดการขายสินค้าในกลุ่มรถยนต์เพื่อการพาณิชย์สูงที่สุดในกลุ่มตัวแทนจำหน่ายทั้งหมด
 • 2016 Award : Top PVL Performance
  รางวัลยอดการขายสินค้าในกลุ่มรถยนต์ส่วนบุคคลสูงที่สุดในกลุ่มตัวแทนจำหน่ายทั้งหม

 

 

"ด้วยการทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันหล่อลื่นกว่า 30 ปี 

เราขอขอบคุณคู่ค้า และ ลูกค้าทุกๆท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจกับทางเราตลอดมา

เราสัญญาว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจและมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งต่อไป"

 

 

บริษัท พี.เอสพีพี ระนอง  จำกัด


13 พฤษภาคม 2564

ผู้ชม 6537 ครั้ง

Engine by shopup.com