Home › Mobil Commercial Vehicle Oils

Mobil Delvac Heavy Duty Commercial Vehicle Lubricants

เอ็กซอนโมบิล เป็นความเชี่ยวชาญด้านน้ํามันหล่อลื่นสําหรับการใช้งานหนักมานานกว่า 90 ปี โมบิลเดลแวค คือน้ํามันเครื่องที่มีคุณภาพถึงขั้นและสูงกว่ามาตรฐานที่กําหนดสําหรับยานพา หนะเชิงพาณิชย์รวมทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ (OEM)

นอกจากนี้ยังได้รับเลือกโดยผู้ผลิตเครื่องยนต์รถบรรทุกหนักชั้นนํารายใหญ่ของโลกให้ใช้เป็นน้ํามันเครื่องสําหรับ รถที่ออกจากโรงงานผลิต และสําหรับเติมในศูนย์บริการซ่อมบํารุง โมบิล เดลแวค ถูกเลือกโดยผู้ผลิต OEM ยักษ์ใหญ่ของโลกถึง 5 ราย คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะมี น้ํามนั หล่อลื่นที่เหมาะกับเครื่องยนต์ของรถคุณในทุกสภาพการใช้งาน

บริษัท พี.เอสพีพี ระนอง จํากัด มีความภูมิใจในการจัดจําหน่ายและขายเต็มรูปแบบของโมบิลเดลแวคน้ํามันเครื่องยนต์รถบรรทุกที่ครอบคลุมก ารใช้งานหนัก, กลาง และเบา เราสามารถให้บริการลูกค้าทั้งน้ํามันสังเคราะห์และน้ํามันเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูงที่ช่วยให้เครื่องยนต์มีอายุ ยาวนาน และช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่าย


โมบิล เดลแวค 1 5W-40 น้ำมันเครื่องยนต์สมรรถนะสูงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานหนัก

โมบิล เดลแวค 1 5W-40 เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับใช้ในงานหนักที่มีสมรรถนะสูง ให้เครื่องยนต์มีอายุยาวนาน และช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่อง ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่ที่ใช้งานหนัก โมบิล เดลแวค 1 มีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า ให้สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมสำหรับเครื่องยนต์รุ่นใหม่พร้อมลดไอเสีย รวมถึง

 • ยืดอายุเครื่องยนต์
 • ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ควบคุมปริมาณตะกอน และยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
 • ลดการเกิดโคลนน้ำมันในขณะอุณหภูมิต่ำ และลดการเกิดตะกอนในขณะอุณหภูมิสูง
 • ยืดอายุปะเก็นและซีล ยืดระยะเวลาการตรวจเช็คสภาพรถ

โมบิล เดลแวค 1 5W-40 เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูง รวมถึงเครื่องยนต์ รุ่นใหม่ที่มีการปล่อยควันเสียต่ำและมีระบบหมุนเวียนไอเสีย (EGR)


โมบิล เดลแวค MX 15W-40 น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูงพิเศษ

โมบิลเดลแวค MX 15W-40 คือน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูงพิเศษ ซึ่งให้การหล่อลื่นยอดเยี่ยมกับเครื่องยนต์ดีเซล ในปัจจุบัน ทั้งช่วยยืดอายุเครื่องยนต์ ผลก็คือผลิตภัณฑ์นี้ตรงกับหรือสูงกว่าข้อกำหนดของผู้ผลิตเครื่องยนต์ใหญ่ๆ ของยุโรปและ อเมริกาเกือบทั้งหมด สมรรถนะสูงพิเศษนี้ได้พิสูจน์แล้วในการใช้งานภาคสนามในอุตสาหกรรม การใช้อันหลากหลายและหมู่รถผสม

เคมีชั้นสูงของผลิตภัณฑ์นี้มีสมรรถนะสูงโดดเด่นในทั้งเครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่ที่ต้องปล่อยไอเสียต่ำและเครื่องเก่าที่ ใช้เชื้อเพลิงกำมะถันต่ำหรือสูง โมบิลเดลแวค MX 15W-40 ผสมด้วยน้ำมันพื้นฐานสมรรถนะสูงกับระบบสารเพิ่มคุณภาพ ก้าวหน้าเพื่อให้การควบคุมความเหนียวข้นของน้ำมันจากการสะสมของเขม่าและ อุณหภูมิสูง อีกทั้งการต้านทานออกซิเดชั่น การกัดกร่อนและคราบเขม่าจากอุณหภูมิสูงอันโดดเด่น การใช้งาน

 • เครื่องจักรกลที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ธรรมดาและแบบเทอร์โบชาร์จจากผู้ผลิตชั้นนำของญี่ปุ่น, ยุโรปและอเมริกา
 • รถบรรทุกเบาและ หนักบนทางหลวง
 • อุตสาหกรรมนอกทาง หลวง ได้แก่ งานก่อสร้าง, งานเหมืองและการเกษตร
 • การใช้หมู่รถผสม

โมบิล เดลแวค ซูเปอร์ 1400 15W-40 น้ำมันเครื่องเกรดรวม สำหรับยานพาหนะเชิงพาณิชย์

โมบิล เดลแวค ซูเปอร์ 1400 เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูงที่ให้การปกป้องเครื่องยนต์ ดีเซลที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในสภาพการทำงานที่สมบุกสมบันทั้งบนทางหลวงและ ทางวิบาก

แนะนำให้ใช้ โมบิล เดลแวค ซูเปอร์ 1400 15W-40 สำหรับการใช้งานหนักหลายประเภทและการทำงานในสภาพแวดล้อมแบบงานบรรทุกงาน เหมืองงานก่อสร้างงานเหมืองหินและในอุตสาหกรรมการเกษตร การใช้งาน

 • เครื่องยนต์ดีเซลแบบทั่วและแบบเทอร์โบจาก ผู้ผลิตในยุโรป ญี่ปุ่นและสหรัฐ
 • งานบรรทุกหนักและ บรรทุกเบาบนทางหลวง
 • อุตสาหกรรมที่ใช้ งานบนทางวิบาก รวมไปถึง: งานก่อสร้าง งานเหมือง งานเหมืองหิน และอุตสาหกรรมเกษตร

โมบิล เดลแวค ซูเปอร์ 20W-50 น้ำมันเครื่องเกรดรวม สำหรับยานพาหนะเชิงพาณิชย์

โมบิล เดลแวค ซูเปอร์ 20W-50 เป็นน้ำมันเครื่องประสิทธิภาพสูงสำหรับงานหนักที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถป้องกันเครื่องยนต์ดีเซลที่ทำงานหนักทั้งบนทางไฮเวย์และนอกทางไฮเวย์แนะนำให้ใช้โมบิล เดลแวค ซูเปอร์ 20W-50 สำหรับการใช้งานหนักหลายประเภทและ การทำงานที่สภาพแวดล้อมแบบรถบรรทุกก่อสร้างและอุตสาหกรรมการเกษตรกรรมเหมาะสมกับเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันสามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์เบนซิน การใช้งาน

 • อุปกรณ์เครื่องมือดีเซล จากผู้ผลิตชั้นนำของเครื่องยนดีเซล
 • นอกเหนือจาก อุตสาหกรรม บนทางไฮเวย์ รวมไปถึง: การบรรทุก การก่อสร้าง การขุดเจาะ และการเกษตร
 • ยานยนต์ที่มี เครื่องยนต์ผสมระหว่างดีเซล/น้ำมัน

โมบิล เดลแวค 1640 น้ำมันเครื่องเกรดเดี่ยว สำหรับยานพาหนะเชิงพาณิชย์

โมบิล เดลแวค 1640 เป็นน้ำมันเครื่องดีเซลที่มีสมรรถนะการทำงานสูงเป็นพิเศษ โดยผลิตจากสูตรผสมที่ใช้น้ำมันพื้นฐานอันล้ำหน้าและสารเพิ่มคุณภาพที่เหมาะ สมดุลกับ การใช้งานเพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามหรือสูงกว่ามาตรฐานอันเข้มงวด ที่กำหนดโดยบริษัท ผู้ผลิต เครื่องยนต์ดีเซลชั้นนำของโลก น้ำมันเครื่องดังกล่าวได้รับการผลิตขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานอย่างมี สมรรถภาพเป็นเลิศในเครื่องยนต์ที่ติดอินเตอร์ คูลเลอร์ และเทอร์โบชาร์จ ซึ่งออกแบบโดยผู้ผลิตในทวีปยุโรปและในประเทศญี่ปุ่น และปฏิบัติงานนอกทางหลวงในสภาวะการใช้งานอย่างหนักที่สุด การใช้งาน

 • เครื่องยนตร์อาศัยน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง จากผู้ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลชั้นนำ
 • รถบรรทุกประเภทงานเบาและงานหนักที่แล่นบนทางหลวง
 • อุตสาหกรรมนอกทางหลวง ได้แก่ งานก่อสร้าง งานเหมือง และงานการเกษตร
 • กลุ่มยานยนต์ที่ใช้ทั้งน้ำมันดีเซลและน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน

โมบิล เดลแวค 1340 น้ำมันเครื่องเกรดเดี่ยว สำหรับยานพาหนะเชิงพาณิชย์

โมบิล เดลแวค 1340 น้ำมันเครื่องสมรรถนะสูงชนิดเกรดเดี่ยวสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลผลิตขึ้นจากน้ำมันพื้นฐาน พร้อมทั้งสารเพิ่มคุณภาพที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าที่สุด สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์อินเตอร์คูลเทอร์โบชาร์จที่ใช้งานหนักนอกทางหลวง โมบิล เดลแวค 1300 เกรดเดี่ยวจึงใช้งานได้หลากหลายในงานที่ต้องการน้ำมันหล่อลื่นแบบเกรดเดี่ยว การใช้งาน

 • เครื่องยนต์ดีเซลทั่วไปและเครื่องยนต์ดีเซลติดเทอร์โบชาร์จ
 • รถบรรทุกของวิ่งบนทางหลวงที่ใช้งานทั้งหนักและเบา
 • อุตสาหกรรมที่ปฏิบัติงานนอกทางหลวง รวมทั้งการบรรทุกขนส่ง, การก่อสร้าง, การทำเหมืองแร่, งานย่อยหินและการเกษตร

โมบิล GEO 15W-40 น้ำมันเครื่องสูตรพิเศษสำหรับรถที่ใช้เครื่องยนต์ CNG

โมบิล GEO 15W-40 เป็นน้ำมันเครื่องสูตรพิเศษสำหรับฟลีทที่ถูกคิดค้นมาโดยเฉพาะเพื่อมอบการปกป้องที่คุณวางใจได้ สำหรับรถบรรทุก รถประจำทาง ที่ใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ CNG หรือ PPG โมบิล GEO 15W-40 เป็นน้ำมันเครื่องสำหรับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ผลิตมาจากน้ำมันแร่พื้นฐานคุณภาพสูงและสารเพิ่มคุณภาพที่สมดุล น้ำมันเครื่องอันล้ำหน้าสูตรนี้มีปริมาณซัลเฟตปานกลาง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกซิเดชั่นและไนเทรชั่น รวมถึงความเสถียรของอุณหภูมิ เพื่อให้ห้องเผาไหม้มีการสะสมของเขม่าและตะกอนน้อยที่สุด น้ำมันเครื่องโมบิล GEO 15W-40 ช่วยหล่อลื่นเครื่องยนต์ พร้อมลดการเกิดฟิล์มน้ำมัน ปกป้องการเกิดโคลนน้ำมันเครื่อง และการสะสมของคาร์บอน แม้ภายใต้สภาวะการขับขี่ที่ทรหดที่สุด การใช้งาน

 • ใช้ในเครื่องยนต์ CNG และ LNG ชนิดใช้ไอดีปริมาณน้อยในการจุดระเบิดด้วยประกายไฟ
 • ใช้ได้กับเครื่องยนต์เชื้อเพลิงผสมที่ใช้น้ำมันดีเซลในการสตาร์ท แล้วใช้น้ำมันดีเซล 15% ร่วมกับ CNG / LNGในการสูบฉีดน้ำมันครั้งแรก
 • สามารถใช้ได้ในรถบรรทุกและรถโดยสารตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการบรรทุกหนัก