โททาล คาร์เตอร์ อีพี 680 (Total Carter EP 680)

Industrial Gear Oil

28 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 930 ผู้ชม

APPLICATIONS

       Industrial gears, bearings under high loads and high temperatures.

 

NATURE : Mineral

 

SPECIFIC ADVANTAGES

      Extension of oil drain intervals. Protection against micropitting.

 

ISO VG : 680

 

SPECIFICATIONS 

• ISO 12925-1 CKD

• DIN 51517-3 CLP

• AGMA 9005-E02 EPU. S. Steel 224

• Flender

 

SIZE : 208 Liters

Engine by shopup.com