โททาล เพลสเรีย (Total Preslia)

Turbine

28 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 602 ผู้ชม

CHIEF APPLICATIONS

• Hydraulic turbines.

• Steam turbines. 

• Gas turbines. 

• Centrifugal compressor.

 

NATURE : Mineral

 

SPECIFIC ADVANTAGES

• Very good defoaming, air release and demulse properties.

• High level of protection against oxidation.

  

VISCOSITY : 32 to 100

 

SPECIFICATIONS 

• ISO 6743-5 THA/THE/TSA/TSE/TGA/TGB/TGE/ TGSB

• ISO 8068 (ISO VG 32 & 46)

• DIN 51515 (ISO VG 32 & 46)

• ASTM D 4304 typeI & II

• JIS K-2213 type 2 w/add

• GB 11120-89 L-TSA Alstom HTGD 90117 ALSTOM HYDRO HTWT 600050

• General Electric GEK 28143B, GEK 32568G, GEK 27070, GEK 46506E

• MAN Diesel &Turbo SPD10000494596

• MAN Turbo SPD 10000242284

• Siemens TLV 901304, TLV 901305

• Solar ES 9-224 W Class II

 

SIZE : 208 Liters

Engine by shopup.com