โททาล มัลติ-เพอร์เพิส กรีซ อีพีทู (Total Muti-Purpose Grease EP2)

Multipurpose grease for lubrication of all applications.

27 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 590 ผู้ชม

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

        Multipurpose grease for lubrication of all applications.

 

ได้รับมาตรฐานสากล 

  • ISO 6743-9: L-XBCEB 2
  • DIN 51 502: KP2K -25

 

ขนาดบรรจุ : 0.5 กิโลกรัม

Engine by shopup.com