โททาล ทรานสเทค 4 85W-90 (Total Transtec 4 85W-90)

TRANSTEC 4 is extreme-pressure lubricant for the lubrication of loaded gears for which an API GL-4 level of performance is required.

27 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 539 ผู้ชม

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

       TRANSTEC  4  is  extreme-pressure  lubricant  for  the  lubrication  of  loaded  gears  for  which  an  API  GL-4  level  of performance is required.

 

ได้รับมาตรฐานสากล : API GL-4

 

ขนาดบรรจุ : 18 ลิตร, 208 ลิตร 

Engine by shopup.com