test test
น้ำมันเครื่องยนต์สังเคราะห์แท้ 100% สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล

26 เมษายน 2562

ผู้ชม 332 ผู้ชม

 

แมกซ์ไลฟ์ ดีเซล ฟูลลี่ ซินเธติค น้ำมันเครื่องสังเคราะห์คุณภาพสูง ออกแบบเฉพาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ผ่านการใช้งานเกินกว่า 75,000 กม. ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพ Multi-life™ Additives ลิขสิทธิ์เฉพาะของวาโวลีน เพื่อการปกป้องสูงสุด เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลและเครื่องยนต์ดีเซลุกชนิด ทั้งปิคอัพ 4x2 และ 4x4 รถตู้และรถเก๋งเครื่องยนต์ดีเซล ทั้งที่ใช้ระบบ CDI} TDI} ZDI} Turbo Charge และ VG Turbo ทุกประเภท

 

ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร, 6 ลิตร

 

คุณประโยชน์

  • ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้ยาวนานขึ้น
  • ลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
  • ป้องกันการสึกหรอได้สูงสุด
  • ลดคราบเขม่าได้ดีเยี่ยม
วาโวลีน แมกซ์ไลฟ์ ดีเซล ฟูลลี่ ซินเธติค 10W-40 ตรงตามมาตรฐาน :  
API CI-4 PLUS /
Engine by shopup.com