test test
น้ำมันเครื่องเกรดรวม สำหรับยานพาหนะเชิงพาณิชย์ เครื่องยนต์ดีเซล

25 เมษายน 2562

ผู้ชม 265 ผู้ชม

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

โมบิล เดลแวค ซูเปอร์ 20W-50 เป็นน้ำมันเครื่องประสิทธิภาพสูงสำหรับงานหนักที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถป้องกันเครื่องยนต์ดีเซลที่ทำงานหนักทั้งบนทางไฮเวย์และนอกทางไฮเวย์แนะนำให้ใช้โมบิล เดลแวค ซูเปอร์ 20W-50 สำหรับการใช้งานหนักหลายประเภทและ 
การทำงานที่สภาพแวดล้อมแบบรถบรรทุกก่อสร้างและอุตสาหกรรมการเกษตรกรรมเหมาะสมกับเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันสามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์เบนซิน 


ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์ 

คุณประโยชน์ หลักรวมถึง:

ลักษณะสำคัญ  ข้อดีและคุณประโยชน์ 
ความคงที่ของอุณหภูมิและการรวมตัวกับออกซิเจน ควบคุมการเกิดตะกอนและการสะสมของตะกอน
การชำระล้างที่ดีเยี่ยม/การสลายตัวที่ดีเยี่ยม เครื่องยนต์ที่สะอาดกว่าและอายุเครื่องยนต์ที่ยาวนานกว่า
ความคงทนของการหดตัวต่อแรงเฉือนที่อยู่ในเกรด ช่วยในการลดการใช้น้ำมันและการสึกกร่อน

 
การใช้งาน
-อุปกรณ์เครื่องมือดีเซล จากผู้ผลิตชั้นนำของเครื่องยนดีเซล
-นอกเหนือจาก อุตสาหกรรม บนทางไฮเวย์ รวมไปถึง: การบรรทุก การก่อสร้าง การขุดเจาะ และการเกษตร
-ยานยนต์ที่มี เครื่องยนต์ผสมระหว่างดีเซล/น้ำมัน

โมบิล เดลแวค 1 มี คุณสมบัติตรงตามหรือสูงกว่ามาตรฐาน
ที่กำหนดโดยอุตสาหกรรมและผู้ผลิตต่อไปนี้:

โมบิล เดลแวค ซูเปอร์ 1400 15W-40 ตรงกับข้อกำหนดทางเทคนิคดังต่อไปนี้:
API SJ

โมบิล เดลแวค ซูเปอร์ 1400 15W-40ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตต่อไปนี้: 
MB-Approval 228.3

ขอแนะนำให้ใช้โมบิล เดลแวค ซูเปอร์ 1400 15W-40ในงานตามข้อกำหนดของ:
API SJ
MAN M 3275 
Volvo VDS-2

 

โมบิล เดลแวค 1 5W-40ถูกแนะนำโดยบริษัทฯ เอ๊กซอนโมบิล สำหรับการใช้ที่ต้องการ:
ACEA E5/E3
API CG-4/CF-4/CF
CaterpillarECF-1
Cummins CES 20072/20071

โมบิล เดลแวค 1 มี คุณสมบัติตรงตามหรือสูงกว่ามาตรฐาน
ที่กำหนดโดยอุตสาหกรรมและผู้ผลิตต่อไปนี้:
API CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/SL/SJ
ACEA E7/E4
Cummins CES 20078/20077/20076/20075
Ford WSS-M2C171-D
Renault Trucks RXD
Global DHD-1
JASO DH-1

 

โมบิล เดลแวค ซูเปอร์ 20W-50 เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ:
API CF-4/SF/SG

โมบิล เดลแวค ซูเปอร์ 20W-50  
เกรดน้ำมัน SAE  20W-50
ความหนืด, ASTM D 445  
cSt @ 40ºC  148.9
cSt @ 100ºC  17.6
ดัชนีความหนืด, ASTM D 2270  129.8
เถ้าซัลเฟต, wt%, ASTM D 874  1.0
ฐานตั้ง # , mg KOH/g, ASTM D 2896  8.4
จุดไหลเท, ºC, ASTM D 97  -30
จุดวาบไฟ, ºC, ASTM D 92  220
ความหนาแน่น @ 15ºC, kg/l, ASTM D 4052  0.88
Engine by shopup.com