รายละเอียดการติดต่อ

 

 

ฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service)

 

คุณกนกวรรณ  ผลศิริ (จิ๊)

เบอร์โทรศัพท์ : 082-6671031

อีเมล : kanokwan.p@psppranong.com

 

คุณรัตติยา ผาสุก (อร)

เบอร์โทรศัพท์ : 093-5769892

อีเมล : customerservice@psppranong.com

 

คุณณัชชา นาคจำแลง (แจ๊ค)

เบอร์โทรศัพท์ : 082-6671037

อีเมล : cs.pspp@psppranong.com

 

 

 

บริษัท พี.เอสพีพี ระนอง จำกัด สำนักงานใหญ่

 

ที่อยู่ : เลขที่ 119 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000

เบอร์โทรศัพท์ : 077-825098, 081-8945742

โทรสาร : 077-825098

อีเมล : order@psppranong.com

Line : @pspp.th (มีเครื่องหมาย @)

Facebook : www.facebook.com/P.SPPRanong  

 

 

บริษัท พี.เอสพีพี ระนอง จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี 

 

ที่อยู่ : เลขที่ 4/54 หมู่ที่ 1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

เบอร์โทรศัพท์ : 077-203677, 081-8945980

โทรสาร : 077-203677

อีเมล : admin.surat@psppranong.com   

 

 

 

บริษัท พี.เอสพีพี ระนอง จำกัด สาขาภูเก็ต

 

ที่อยู่ : เลขที่ 107/37-38 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์ : 076-526300-307 , 081-8945279

โทรสาร : 076-526300

อีเมล : admin.phuket@psppranong.com

 

 

 

บริษัท พี.เอสพีพี ระนอง จำกัด สาขาสงขลา

 

ที่อยู่ : เลขที่ 234/3-4 หมู่12 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110

เบอร์โทรศัพท์ : 074-298465 ,081-8945913

โทรสาร : 074-298465

อีเมล : admin.songkhla@psppranong.com

 

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com