รายละเอียดการติดต่อ

 

 

ฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service)

คุณกนกวรรณ  ผลศิริ (จิ๊)

 เบอร์โทรศัพท์ : 082-6671031

 อีเมล : kanokwan.p@psppranong.com

คุณรัตติยา ผาสุก (อร)

 เบอร์โทรศัพท์ : 093-5769892

 อีเมล : customerservice@psppranong.com

คุณณัชชา นาคจำแลง (แจ๊ค)

 เบอร์โทรศัพท์ : 082-6671037

 อีเมล : cs.pspp@psppranong.com

 

 

 

 

 

บริษัท พี.เอสพีพี ระนอง จำกัด สำนักงานใหญ่ 

 ที่อยู่ : เลขที่ 119 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000

 เบอร์โทรศัพท์ : 077-825098, 081-8945742

 โทรสาร : 077-825098

 อีเมล : tanaporn.h@psppranong.com

 Line : @pspp.th (มีเครื่องหมาย @)

 Facebook : www.facebook.com/P.SPPRanong  

 

 

 

บริษัท พี.เอสพีพี ระนอง จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี 

 ที่อยู่ : เลขที่ 4/54 หมู่ที่ 1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

 เบอร์โทรศัพท์ : 077-203677, 081-8945980

 โทรสาร : 077-203677

 อีเมล : admin.surat@psppranong.com   

 

 

 

 

บริษัท พี.เอสพีพี ระนอง จำกัด สาขาภูเก็ต

 ที่อยู่ : เลขที่ 107/37-38 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

 เบอร์โทรศัพท์ : 076-526300-307 , 081-8945279

 โทรสาร : 076-526300

 อีเมล : admin.phuket@psppranong.com

 

 

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com