สมัครงาน

 

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น - สงขลา

หน้าที่รับผิดชอบ

1.ดำเนินการตามแผนงานระดับไตรมาสและรายปี สนองนโยบายที่กำหนด

2.สรรหาเเละเข้าพบปะดูแลยอดขายของร้านค้าจัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องยานยนต์ จำพวก ร้านขายอะไหล่, อู่, คาร์เเคร์, บริษัทขนส่ง เป็นต้น

3.จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้า เเละผลการเข้าพบ รวมถึงงานที่ต้องติดตามเป็นรายวัน

4.รายงานสภาพตลาด, กิจกรรมเเละโปรโมชั่นคู่เเข่งได้

5.ทำกิจกรรมทางการตลาดให้แก่ร้านค้าเเละติดตามผล

6.สรุปรายงานผลงานการขายเเละสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายทุกอาทิตย์

7.มีความสามารถในการสื่อ นำเสนอวิทยาการและผลิตภัณฑ์ต่อองค์กรและลูกค้าหลายระดับ

8.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  สมัครงาน

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่น - สงขลา

หน้าที่รับผิดชอบ

1.รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

2.ขายสินค้า ควบคุมดูแลและให้บริการลูกค้าด้านเทคนิคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

3.รับผิดชอบควบคุมดูแลลูกค้าและให้บริการด้านเทคนิค

4.ดำเนินการแก้ไขปัญหาของลูกค้ารวมถึงการให้ความรู้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของบริษัท

5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 สมัครงาน

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น - นครศรีธรรมราช

หน้าที่รับผิดชอบ

1.ดำเนินการตามแผนงานระดับไตรมาสและรายปี สนองนโยบายที่กำหนด

2.สรรหาเเละเข้าพบปะดูแลยอดขายของร้านค้าจัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องยานยนต์ จำพวก ร้านขายอะไหล่, อู่, คาร์เเคร์, บริษัทขนส่ง เป็นต้น

3.จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้า เเละผลการเข้าพบ รวมถึงงานที่ต้องติดตามเป็นรายวัน

4.รายงานสภาพตลาด, กิจกรรมเเละโปรโมชั่นคู่เเข่งได้

5.ทำกิจกรรมทางการตลาดให้แก่ร้านค้าเเละติดตามผล

6.สรุปรายงานผลงานการขายเเละสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายทุกอาทิตย์

7.มีความสามารถในการสื่อ นำเสนอวิทยาการและผลิตภัณฑ์ต่อองค์กรและลูกค้าหลายระดับ

8.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 สมัครงาน

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น - ภูเก็ต

หน้าที่รับผิดชอบ

1.รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า

2.ขายสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

3.สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง

4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 สมัครงาน

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น - สุราษฎร์ธานี

หน้าที่รับผิดชอบ

1.รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า

2.ขายสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

3.สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง

4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 สมัครงาน

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น - ชุมพร

หน้าที่รับผิดชอบ

1.รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า

2.ขายสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

3.สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง

4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 สมัครงาน

พนักงานธุรการ ประจำสาขาสงขลา (ด่วนมาก!!!)

หน้าที่รับผิดชอบ

1.ออกบิลสินค้า และคีย์ข้อมูลสินค้า

2.ทำรายงานการรับและจ่ายเงิน

3.ติดตามรายงานการรับและจ่ายเงินของพนักงานขายและลูกค้า

4.จัดทำเอกสารประกอบการจ่ายเงินของโครงการต่าง ๆ (สรุปค่าใช้จ่ายประจำปีขององค์กร)

5.งานธุรการในสำนักงาน

6.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 สมัครงาน

พนักงานขับรถขนส่งสินค้า ประจำสาขาสงขลา

หน้าที่รับผิดชอบ

1.ขับรถส่งสินค้า

2.ดูแลรถ

3.วางบิล, เก็บเช็ค

 สมัครงาน

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี

หน้าที่รับผิดชอบ

1.ขับรถส่งสินค้า

2.ดูแลรถ

3.วางบิล, เก็บเช็ค

 สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service)

หน้าที่รับผิดชอบ

1.แนะนำและให้ข้อมูลทางโทรศัพท์กับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท และบริการด้านอื่นๆ

2.รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการของบริษัท

3.สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และรับคำสั่งซื้อ และจัดทำใบเสนอราคา

4.ติดตามและแจ้งข้อมูลการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทราบ

 สมัครงาน


25 เมษายน 2562

ผู้ชม 290 ครั้ง

Engine by shopup.com