สมัครงาน

 

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น - สุราษฎร์ธานี

อัตรา : 2 ตำแหน่ง

 

เงินเดือน : 20,000+ บาท

 

หน้าที่รับผิดชอบ

1.รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า

2.ขายสินค้าและบริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

3.สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง

4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ไม่จำกัดเพศ อายุประมาณ 23-35 ปี

2.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

3.มีทักษะด้านการขายและเจรจาต่อรอง

4.มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน มีทัศนคติที่ดีต่อการขาย

5.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

6.สามารถทำงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

*ทุกตำแหน่งต้องมีบุคคลค้ำประกันในการทำงาน*

 

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี

 

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 สมัครงาน

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น - ชุมพร **ด่วนมาก**

อัตรา : 2 ตำแหน่ง

 

เงินเดือน : 20,000+ บาท

 

หน้าที่รับผิดชอบ

1.รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า

2.ขายสินค้าและบริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

3.สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง

4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ไม่จำกัดเพศ อายุประมาณ 23-35 ปี

2.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

3.มีทักษะด้านการขายและเจรจาต่อรอง

4.มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน มีทัศนคติที่ดีต่อการขาย

5.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

6.สามารถทำงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

*ทุกตำแหน่งต้องมีบุคคลค้ำประกันในการทำงาน*

 

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สาขาระนอง

 

จังหวัด : ชุมพร

 

 สมัครงาน

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น - สงขลา

อัตรา : 2 ตำแหน่ง

 

เงินเดือน : 20,000+ บาท

 

หน้าที่รับผิดชอบ

1.รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า

2.ขายสินค้าและบริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

3.สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง

4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ไม่จำกัดเพศ อายุประมาณ 23-35 ปี

2.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

3.มีทักษะด้านการขายและเจรจาต่อรอง

4.มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน มีทัศนคติที่ดีต่อการขาย

5.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

6.สามารถทำงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

*ทุกตำแหน่งต้องมีบุคคลค้ำประกันในการทำงาน*

 

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานสาขาสงขลา

 

จังหวัด : สงขลา

 

 สมัครงาน

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น - ภูเก็ต

อัตรา : 2 ตำแหน่ง

 

เงินเดือน : 20,000+ บาท

 

หน้าที่รับผิดชอบ

1.รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า

2.ขายสินค้าและบริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

3.สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง

4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ไม่จำกัดเพศ อายุประมาณ 23-35 ปี

2.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

3.มีทักษะด้านการขายและเจรจาต่อรอง

4.มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน มีทัศนคติที่ดีต่อการขาย

5.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

6.สามารถทำงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

*ทุกตำแหน่งต้องมีบุคคลค้ำประกันในการทำงาน*

 

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานสาขาภูเก็ต

 

จังหวัด : ภูเก็ต

 

 สมัครงาน

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น - 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะละ, ปัตตานี, นราธิวาส)

อัตรา : 2 ตำแหน่ง

 

เงินเดือน : 16,000+ บาท

 

หน้าที่รับผิดชอบ

1.รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า

2.ขายสินค้าและบริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

3.สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง

4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ไม่จำกัดเพศ อายุประมาณ 23-35 ปี

2.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

3.มีทักษะด้านการขายและเจรจาต่อรอง

4.มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน มีทัศนคติที่ดีต่อการขาย

5.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

6.สามารถทำงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

*ทุกตำแหน่งต้องมีบุคคลค้ำประกันในการทำงาน*

 

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานสาขาสงขลา

 

จังหวัด : สงขลา

 

 สมัครงาน

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่น - โซนภาคใต้ตอนบน

อัตรา : 2 ตำแหน่ง

 

เงินเดือน : 23,000+ บาท

 

หน้าที่รับผิดชอบ

1.รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

2.ขายสินค้า ควบคุมดูแลและให้บริการลูกค้าด้านเทคนิคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

3.รับผิดชอบควบคุมดูแลลูกค้าและให้บริการด้านเทคนิค

4.ดำเนินการแก้ไขปัญหาของลูกค้ารวมถึงการให้ความรู้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของบริษัท

5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ไม่จำกัดเพศ อายุประมาณ 23-35 ปี

2.วุฒิการศึกษา ปวส.ช่าง หรือ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์

3.มีประสบการณ์ทำงาน ภายในโรงงานหรือด้านเทคนิคอย่างน้อย 1 ปี

4.มีทักษะการขายและการนำเสนอ

5.มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและมีจิตใจในการบริการ

6.มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน มีทัศนคติที่ดีต่อการขาย

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

7.สามารถทำงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

*ทุกตำแหน่งต้องมีบุคคลค้ำประกันในการทำงาน*

 

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี

 

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 

 สมัครงาน

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่น - โซนภาคใต้ตอนล่าง

อัตรา : 2 ตำแหน่ง

 

เงินเดือน : 23,000+ บาท

 

หน้าที่รับผิดชอบ

1.รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

2.ขายสินค้า ควบคุมดูแลและให้บริการลูกค้าด้านเทคนิคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

3.รับผิดชอบควบคุมดูแลลูกค้าและให้บริการด้านเทคนิค

4.ดำเนินการแก้ไขปัญหาของลูกค้ารวมถึงการให้ความรู้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของบริษัท

5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ไม่จำกัดเพศ อายุประมาณ 23-35 ปี

2.วุฒิการศึกษา ปวส.ช่าง หรือ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์

3.มีประสบการณ์ทำงาน ภายในโรงงานหรือด้านเทคนิคอย่างน้อย 1 ปี

4.มีทักษะการขายและการนำเสนอ

5.มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและมีจิตใจในการบริการ

6.มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน มีทัศนคติที่ดีต่อการขาย

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

7.สามารถทำงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

*ทุกตำแหน่งต้องมีบุคคลค้ำประกันในการทำงาน*

 

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานสาขาสงขลา

 

จังหวัด : สงขลา

 

 สมัครงาน

พนักงานธุรการ ประจำสาขาภูเก็ต

อัตรา : 2 ตำแหน่ง

 

เงินเดือน : 9,000+ บาท (ตามความสามารถและประสบการณ์)

 

หน้าที่รับผิดชอบ

1.ออกบิลสินค้า และคีย์ข้อมูลสินค้า

2.ทำรายงานการรับและจ่ายเงิน

3.ติดตามรายงานการรับและจ่ายเงินของพนักงานขายและลูกค้า

4.จัดทำเอกสารประกอบการจ่ายเงินของโครงการต่าง ๆ (สรุปค่าใช้จ่ายประจำปีขององค์กร)

5.งานธุรการในสำนักงาน

6.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ไม่จำกัดเพศ อายุประมาณ 23-35 ปี

2.วุฒิการศึกษา ปวส.ช่าง หรือ ปริญญาตรีทุกสาขา

3.มีความรับผิดชอบสูง และมีความคิดสร้างสรรค์

4.มีบุคลิกภาพดี อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

5.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี MS Office, Internet, E-mail และโดยเฉพาะโปรแกรมจัดการด้านงานบัญชี เช่น Easy - ACC 

 

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานสาขาภูเก็ต

 

จังหวัด : ภูเก็ต

 สมัครงาน

พนักงานขับรถขนส่งสินค้า ประจำสาขาภูเก็ต

อัตรา : 2 ตำแหน่ง

 

เงินเดือน : 8,000-10,000+ บาท (ตามความสามารถและประสบการณ์)

 

หน้าที่รับผิดชอบ

1.ขับรถส่งสินค้า

2.ดูแลรถ

3.วางบิล, เก็บเช็ค, รูดการ์ด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.ขยัน

2.อดทน

3.รอบคอบ

4.มีใบขับขี่รถยนต์ 4 ล้อ และ 6 ล้อ

5.สื่อสารเข้าใจง่าย

6.มีความซื่อสัตย์สุจริต

 

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานสาขาภูเก็ต

 

จังหวัด : ภูเก็ต

 สมัครงาน

พนักงานขับรถขนส่งสินค้า ประจำสาขาสงขลา

อัตรา : 2 ตำแหน่ง

 

เงินเดือน : 9,600+ บาท (ตามความสามารถและประสบการณ์)

 

หน้าที่รับผิดชอบ

1.ขับรถส่งสินค้า

2.ดูแลรถ

3.วางบิล, เก็บเช็ค, รูดการ์ด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.ขยัน

2.อดทน

3.รอบคอบ

4.มีใบขับขี่รถยนต์ 4 ล้อ และ 6 ล้อ

5.สื่อสารเข้าใจง่าย

6.มีความซื่อสัตย์สุจริต

 

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานสาขาสงขลา

 

จังหวัด : สงขลา

 สมัครงาน


30 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 876 ครั้ง

Engine by shopup.com