อัพเดท!! ต่อใบขับขี่ปี 2563 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ? ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ?

       

       การต่ออายุใบขับขี่เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องคำนึงถึงอยู่เสมอ เนื่องจากในปัจจุบันใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพนั้นถูกยกเลิกไปเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงใบขับขี่แบบชั่วคราว (2 ปี) และแบบ 5 ปี มาอัปเดตกันสักหน่อยดีกว่าว่า ต่อใบขับขี่ปี 2563 จะต้องเตรียมเอกสารใดบ้าง และมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่

การเปลี่ยนจากชนิดชั่วคราว (2 ปี) เป็น 5 ปี

       เอกสารที่ต้องใช้

              1.ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี

              2.บัตรประชาชนฉบับจริง

              3.ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

      ขั้นตอนการดำเนินการ

              1.ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ

              2.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประกอบไปด้วย
                         2.1 ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
                         2.2 ทดสอบสายตาทางลึก
                         2.3 ทดสอบสายตาทางกว้าง
                         2.4 ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

             3.ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

             4.ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่ 505 บาท

หมายเหตุ: ผู้ขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 เดือน หากขาดต่ออายุใบขับขี่ กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ หากสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการอบรม, ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถ

 

การต่ออายุใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี

       เอกสารที่ต้องใช้

             1.ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน

             2.บัตรประชาชนฉบับจริง

      ขั้นตอนการดำเนินการ

             1.ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ

             2.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
                       2.1 ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
                       2.2 ทดสอบสายตาทางลึก
                       2.3 ทดสอบสายตาทางกว้าง
                       2.4 ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

             3.อบรม 1 ชั่วโมง

             4.ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

             5.ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่ 505 บาท

หมายเหตุ: ผู้ขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือน หากขาดต่ออายุใบขับขี่ กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ หากสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการทดสอบข้อเขียน, การสอบขับรถ และใบรับรองแพทย์ที่ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก sanook.com

Vintage photo created by jcomp - www.freepik.com

20 มกราคม 2563

ผู้ชม 4338 ครั้ง

Engine by shopup.com