ควรวัดระดับน้ำมันเครื่อง ตอนไหนดี ก่อนหรือหลังสตาร์ทรถ

 

ควรวัดระดับน้ำมันเครื่อง ตอนไหนดี ก่อนหรือหลังสตาร์ทรถ ??

 

หลายๆคนมักคิดว่าการวัดระดับน้ำมันเครื่อง สามารถวัดตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ แต่จริงๆเเล้วหากต้องการค่าน้ำมันเครื่องที่แม่นยำ ให้ตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องประมาณ 2-5 นาที เพื่อให้น้ำมันเครื่องไหลกลับลงสู่อ่างน้ำมันเครื่องด้านล่างให้เรียบร้อยก่อน

 

วิธีการวัดระดับ น้ำมันเครื่อง ที่ถูกต้องควรปฏิบัติดังนี้

1.จอดรถให้อยู่ในแนวระนาบ ไม่ลาดเอียง เปิดฝากระโปรงรถยนต์ให้เรียบร้อย

2.ดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องออกมา เช็ดทำความสะอาดน้ำมันเครื่องที่ติดกับก้านวัดออกด้วยเศษผ้าหรือกระดาษทิชชู่

3.เสียบก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องคืนกลับจุดเดิมอีกครั้งเพื่อตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องที่มีอยู่ในอ่างน้ำมันเครื่อง

4.ดึงก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องออกมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องที่บริเวณปลายของก้านวัด

 

 

 

ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ระหว่างขีด “F” กับ “L” หรือ “Max กับ Min” แสดงว่าน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับปกติ ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป

ควรรักษาระดับของน้ำมันเครื่องให้อยู่สูงกว่าครึ่งหนึ่งของขีด  “F” กับ “L” หรือ “Max กับ Min” อยู่เสมอ

*ปริมาณน้ำมันเครื่องที่น้อยเกินไปหรือมากเกินไป อาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

แนะนำให้ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องอยู่เป็นประจำ ทุกๆ 1-2 สัปดาห์/ครั้ง หรือ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

 

15 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 457 ครั้ง

Engine by shopup.com