บริษัท พี.เอสพีพี ระนอง จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นโมบิล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน อย่างเป็นทางการ ในเขตพื้นที่จัดจำหน่าย 14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ตั้งแต่จังหวัดชุมพร ถึงนราธิวาส ทางบริษัทฯ มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล, รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ และ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น และจารบีระดับพรีเมี่ยม

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นโมบิลมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้ผลิตเครื่องจักร OEM (Original Equipment Manufacturer) เพื่อให้ได้คุณภาพระดับพรีเมี่ยมภายใต้แบรนด์โมบิลความเป็นเลิศทางด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรม ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานระดับสากล และการทดสอบภาคสนาม สูตรเทคโนโลยีที่สูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม และ OEM ต้องการ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการวิจัยเพื่อรักษาประสิทธิภาพระดับผู้นำด้านน้ำมันสังเคราะห์เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างสูงสุดในการใช้งาน

การจัดเก็บ และการขนส่งสินค้า

ในฐานะการเป็นตัวแทนจำหน่าย ทางบริษัท พี.เอสพีพี ระนอง จำกัด มีคลังสินค้าที่สามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่างเพียงพอตามความต้องการใช้งานของลูกค้าแต่ละช่องทางการจัดจำหน่าย และมีทีมจัดส่งสินค้าของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

การบริการ

นอกจากที่ทาง บริษัทฯ จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นตรงตามความต้องการของท่าน ทางบริษัทฯ มีบริการในการให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอย่างเหมาะสม, บริการวิเคราะห์สภาพน้ำมันหล่อลื่น, การสำรวจโรงงานการผลิต (Lube Survey) และการฝึกอบรมต่างๆ

ทีมขาย และทีมวิศวกรเพื่อการสนับสนุนทางเทคนิค

นอกจากที่ทาง บริษัทฯ จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นตรงตามความต้องการของท่าน ทางบริษัทฯ มีบริการในการให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอย่างเหมาะสม, บริการวิเคราะห์สภาพน้ำมันหล่อลื่น, การสำรวจโรงงานการผลิต (Lube Survey) และการฝึกอบรมต่างๆ

mobil 1 lubricants mobil commercial vehicle lubricants mobil industrial lubricants